Katarzyna Grzybowska

Prace dyplomowe - zakres tematyczny

Zarządzanie zmianą organizacyjną, a w tym:

 • Zmiana organizacyjna
 • Reorganizacja, restrukturyzacja, reengineering, Kazein
 • Proces wprowadzania zmian
 • Aspekt społeczny zarządzania zmianą organizacyjną
 • Analiza i optymalizacja procesów biznesowych i logistycznych
 • Metody i techniki organizacyjne

Logistyka przedsiębiorstw, a w tym:

 • Zarządzanie zapasami
 • Gospodarka magazynowa
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Zaopatrzenie i dystrybucja
 • Strategie logistyczne

Logistyka w łańcuchu dostaw, a w tym:

 • Współpraca w łańcuchu dostaw
 • Relacje w łańcuchu dostaw
 • Strategie łańcucha dostaw