Katarzyna Grzybowska

Conference proceedings

Logistics in e-business

Grzybowska K.,, Stachowiak A., Logistics in e-business [in:] Logistics Strategies and Technologies for Global Business: International Conference on Logistics and Supply Chain Management: Proceedings of LSCM 2006, The University of Hong Kong, Hong Kong, China, 2006

Agile facility characteristics - case study

Stachowiak A., Grzybowska K., Agile facility characteristics - case study [in:] FAIM 2006: Proceedings of the 16th International Conference on Intelligent Manufacturing Now, University of Limerick, Limerick, Ireland, 2006

Strategies to improve innovation

Grzybowska K.,, Stachowiak A., Strategies to improve innovation [in:] FAIM 2006: Proceedings of the 16th International Conference on Intelligent Manufacturing Now, University of Limerick, Limerick, Ireland, 2006

Trends in small and medium-sized enterprises after polish integration with the European Union

Grzybowska K., Trends in small and medium-sized enterprises after polish integration with the European Union [in:] FAIM 2006: Proceedings of the 16th International Conference on Intelligent Manufacturing Now, University of Limerick, Limerick, Ireland, 2006

Improvement of the competitiveness of enterprises owing to dynamic introduction of organisational changes - friendly practice model

Grzybowska K.,, Ponikierska A., Improvement of the competitiveness of enterprises owing to dynamic introduction of organisational changes - friendly practice model [in:] Research forum to understand business in knowledge society, Tampere University of Technology, Tampere, Finland, 2005

Novi organizacionni formi i kooperirane

Grzybowska K., Novi organizacionni formi i kooperirane [in:] Logistikata v dejstvii: Dokladi ot Petata meżdunarodna konferencija "Logistikata v promenjascija se svjat" (Teorija, praktika, obucenie), Sofija: Izdatelstvo IBIS, 2005

Reorganization in a telecommunication enterprise. Case study "Job for employees"

Grzybowska K., Ponikierska A., Reorganization in a telecommunication enterprise. Case study "Job for employees" [in:] The networked enterprise: a challenge for a sustainable development: 18th International conference on production research, University of Salerno, Salerno, Italy, 2005

Logistichnite uslugi v Polsha

Wyrwicka M., Grzybowska K., Logistichnite uslugi v Polsha [in:] Logistikata v nacionalnoto stopanstvo i firmata: dokladi ot chetvahrtata mezhdunarodna konferencija: logistikata v promenjashhija se svjat, Ravda, Sofija: IBIS Izdatelstvo, 2004

Innowacyjność i jej wpływ na zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie zmian w Telekomunikacji Polskiej S.A.

Palacz K., Innowacyjność i jej wpływ na zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie zmian w Telekomunikacji Polskiej S.A. [in:] IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi w Przyszłości, Łódź, 2002