Katarzyna Grzybowska

Chapters in monographs

Zdezaktualizowane zapasy w przedsiębiorstwach

Grzybowska K., Stachowiak A., Zdezaktualizowane zapasy w przedsiębiorstwach, Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Zarządzanie produkcją i logistyka: koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne, Instytut Inżynierii zarządzania Politechnika Poznańska, Poznan, 2006, pp. 76-82

Creating change in the organization

Grzybowska K., Creating change in the organization, Seppa M. [et al.], FeBR 2005 : Frontiers of e-Business Research 2005, vol. 2, pp. 812-823

Decyzje w zarządzaniu zmianami

Grzybowska K., Decyzje w zarządzaniu zmianami, Lewandowski J. (ed.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi , Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, T. 1, Łódź, 2005, pp. 43-51

Różne oblicza działań outsourcingowych

Grzybowska K., Różne oblicza działań outsourcingowych, Trzcieliński S. (ed.), Nowoczesne przedsiębiorstwo, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska, Poznan, 2005, pp. 296-300

Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu reengineeringu i zarządzania zmianami

Grzybowska K., Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu reengineeringu i zarządzania zmianami. T.1, Knosala R. (ed.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004, pp. 436-442

Procesy doskonalenia działalności w przedsiębiorstwach. Zarys wyników badań

Grzybowska K., Procesy doskonalenia działalności w przedsiębiorstwach. Zarys wyników badań, Rutka R. (ed.), Zarządzanie zasobami : Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej, Gdansk, 2003, pp. 22-31

Reengineering w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Grzybowska K., Reengineering w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Fertsch M. (ed.), Logistyka produkcji, Biblioteka Logistyka, Poznan, 2003, pp. 163-176

Procesy doskonalenia działalności w przedsiębiorstwach. Wstępne wyniki badań

Palacz K., Procesy doskonalenia działalności w przedsiębiorstwach. Wstępne wyniki badań, Fertsch M., Trzcieliński S. (ed.), Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, Instytut Inżynierii Zarządzania, Poznan, 2003, pp. 181-188

Centra logistyczne w Polsce

Palacz K., Centra logistyczne w Polsce, Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem – część 2 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Organizacji i Zarządzania, Zielona Gora, 2002, pp. 333-339

Instrumenty wspomagające

Palacz K., Instrumenty wspomagające, Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem – część I, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Organizacji i Zarządzania, Zielona Gora, 2001, pp. 151-158