Katarzyna Grzybowska

Chapters in monographs

Ocena kultury organizacyjnej w procesie reorganizacji przedsiębiorstwa – studium przypadku

Grzybowska K., Kaczmarek H., Ocena kultury organizacyjnej w procesie reorganizacji przedsiębiorstwa – studium przypadku, Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Zmiana, reengineering, elastyczność, jakość – wyznaczniki współczesnego , Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska, Poznan, 2007, pp. 24-34

Analiza benchmarkingowa, jako metoda optymalizacji łańcucha dostaw

Ponikierska A., Grzybowska K., Analiza benchmarkingowa, jako metoda optymalizacji łańcucha dostaw, Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Logistyka i zarządzanie produkcją – nowe wyzwania, odległe granice, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska, Poznan, pp. 87-94

Co wpływa na kształtowanie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania zmian?

Grzybowska K., Co wpływa na kształtowanie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania zmian?, Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Zmiana, reengineering, elastyczność, jakość – wyznaczniki współczesnego zarządzania, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska, Poznan, 2007, pp. 7-15

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez motywację

Grzybowska K., Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez motywację, Skawińska E. (ed.), Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, Instytut Inżynierii Zarządzania, Poznan, 2007, pp. 261-269

Motywacja i koszt – funkcje wynagrodzenia

Grzybowska K., Kudelska I., Motywacja i koszt – funkcje wynagrodzenia, Skawińska E. (ed.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Instytut Inżynierii Zarządzania, Poznan, 2007, pp. 317-325

Efektywność zmian wprowadzonych do organizacji

Grzybowska K., Efektywność zmian wprowadzonych do organizacji, Tadeusz D. (ed.) Efektywność źródłem bogactwa narodów, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, T. VII, Z. 1A., Łódź, 2006, pp. 147-154

Outsourcing - oddać czy nie oddać - oto jest pytanie

Ponikierska A., Grzybowska K., Ponikierski W., Outsourcing - oddać czy nie oddać - oto jest pytanie, Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Zarządzanie produkcją i logistyka : koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska, Poznan, pp. 196-203

Profil menedżera logistyka w kontekście współczesnych wymagań rynku

Stachowiak A., Grzybowska K., Profil menedżera logistyka w kontekście współczesnych wymagań rynku, Stabryła A. (ed.) Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. AE w Krakowie, T. 2, Krakow, 2006, pp. 281-292

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w przedsiębiorstwie

Grzybowska K., Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w przedsiębiorstwie, Stabryła A. (ed.) Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. AE w Krakowie, T.1, Krakow, 2006,

Uniwersalne strategie logistyczne

Grzybowska K., Stachowiak A., Uniwersalne strategie logistyczne, Stabryła A. (ed.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. AE w Krakowie, T.1, Krakow, 2006, pp. 257-265

Zarządzanie produkcją i logistyka - relacje dawniej i dzisiaj,

Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A., Zarządzanie produkcją i logistyka - relacje dawniej i dzisiaj, Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Zarządzanie produkcją i logistyka: koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska, Poznan, 2006, pp. 9-14