Katarzyna Grzybowska

Chapters in monographs

Constitutive elements of the supply chain

Grzybowska K., Constitutive elements of the supply chain, Pawłowski E. (ed.), Operations and logistics management, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 2010, pp. 77-91

Creating trust in the supply chain

Grzybowska K., Creating trust in the supply chain, Grzybowska K. (ed.), New insights into supply chain, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 2010, pp. 9-21

The transformation of business processes. Evolution of the concept of organisational change management in a company

Grzybowska K., The transformation of business processes. Evolution of the concept of organisational change management in a company, Zawadzka L. (ed.) The modern modeling conceptions of business systems. Practice and theory, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdansk, 2009, pp. 22-41

Change of relationships within the supply chain – creating the culture of cooperation

Grzybowska K., Change of relationships within the supply chain – creating the culture of cooperation, Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Integration of supply chains - modelling, partnership and management, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 2009, pp. 75-87

Analysis of supply process in company – case study

Woińska M., Grzybowska K., Bigaj M., Analysis of supply process in company – case study, Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Integration of supply chains - modelling, partnership and management, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 2009, pp. 63-72

The Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Grzybowska K., Woińska M., The Overall Equipment Effectiveness (OEE), Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Efficiency of production processes, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 2009, pp. 121-132

Implementation of change in a business environment – Action Learning

Grzybowska K., Implementation of change in a business environment – Action Learning, K. Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Contemporary corporate management, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 2009, pp. 26-39

Zrozumieć lean production – usprawnianie procesu produkcyjnego

Pawlak N., Grzybowska K., Zrozumieć lean production – usprawnianie procesu produkcyjnego, Grzybowska K., Hadaś Ł. (eds.), Metody i techniki doskonalenia w logistyce produkcji – studia przypadków, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznan, 2009,

Modele systemów produkcyjnych i logistycznych – próba kwalifikacji

Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A., Modele systemów produkcyjnych i logistycznych – próba kwalifikacji , Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Logistyka i zarządzanie produkcją – narzędzia, techniki, metody modele, systemy, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska, Poznan, 2008, pp. 9-14

Czy przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego są zainteresowane kształtowaniem organizacji LEAN?

Pawlak N., Grzybowska K., Czy przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego są zainteresowane kształtowaniem organizacji LEAN? Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Zarządzanie – zasoby, ich dobór i sposoby wykorzystania, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska, Poznan, 2008, pp. 165-176

Kryzys w organizacji – jak temu zaradzić? Jak reagować, gdy się pojawi?

Grzybowska K., Pawlak N., Kryzys w organizacji – jak temu zaradzić? Jak reagować, gdy się pojawi? , Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Zarządzanie – zasoby, ich dobór i sposoby wykorzystania, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska, Poznan, 2008, pp. 51-62