Katarzyna Grzybowska

Chapters in monographs

Doskonalenie procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych – studium przypadku

Grzybowska K., Doskonalenie procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych – studium przypadku, Łopatowska J., Zieliński G. (eds.), Wybrane aspekty doskonalenia i zmian w zarządzaniu operacyjnym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdansk, 2011, pp. 83-99

Logistics processes supported by freight and warehouse exchanges

Kovács G., Grzybowska K., Logistics processes supported by freight and warehouse exchanges, Grzybowska K., Golińska P. (eds.), Selected logistics problems and solutions, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 2011, pp. 81-95

Modelling the barriers of Global Supply Chain

Grzybowska K., Modelling the barriers of Global Supply Chain, Grzybowska K. (ed.), Management of Global and Regional Supply Chain – research and concepts, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 2011, pp. 41-58

The effectiveness of operations implementing changes

Grzybowska K., Łopatowska J., The effectiveness of operations implementing changes, Zawadzka L., Łopatowska J. (eds.), Decisions support methods for operations management, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdansk, 2011, pp. 43-58

Evaluation of the effectiveness of the organizational changes process – case studies

Grzybowska K., Evaluation of the effectiveness of the organizational changes process – case studies, Zawadzka L., Łopatowska J. (eds.), Decisions support methods for operations management, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdansk, 2011, pp.59-78

Partnership of small and medium businesses in chain and network systems

Grzybowska K., Ropęga J., Partnership of small and medium businesses in chain and network systems, Adamik A., Lachiewicz S. (eds.), Methods and Concepts of Small and Medium-Sized Enterprises Management, Technical University of Lodz Press, A Series of Monographs, Lodz, 2011, pp. 150-166

Sposoby pozyskiwania wiedzy w zarządzaniu zmianą organizacyjną

Grzybowska K., Sposoby pozyskiwania wiedzy w zarządzaniu zmianą organizacyjną, Zawadzka L., Łopatowska J. (eds.), Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych. jakość, ryzyko, aplikacje, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdansk, 2010, pp.55-69

Logistic in polish horticultural seed companies at the production stage

Bralewski T., Rosińska A., Grzybowska K., Logistic in polish horticultural seed companies at the production stage, Fertsch M. (ed.), Innovative and intelligent manufacturing systems, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 2010, pp. 251-260

Controlling in polish horticultural seed companies

Grzybowska K., Rosińska A., Bralewski T., Controlling in polish horticultural seed companies, Fertsch M., Grzybowska K. (eds.), Logistics in the enterprises - selected aspects, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 2010, pp. 53-66

The simulation of manufacturing and supporting processes – educational results

Pawlak N., Grzybowska K., The simulation of manufacturing and supporting processes – educational results, , Wyrwicka M.K., Grzybowska K., Knowledge Management and Innovation in enterprises, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 2010, pp. 109-121