Katarzyna Grzybowska

Journals

Zastosowanie wskaźników wstrząsu i przechyłu w logistyce

Grzybowska K., Ponikierska A., Zastosowanie wskaźników wstrząsu i przechyłu w logistyce, [in:]Systems, Journal of Transdisciplinary Systems Science, Vol.12, no. 2, 2007, pp.72-78

Sposoby ustalania zapasów nieuzasadnionych

Grzybowska K., Stachowiak A., Sposoby ustalania zapasów nieuzasadnionych, [in:] Logistyka, 2007, no. 1, 8pp.

Outsourcing – oddać czy nie oddać – oto jest pytanie

Ponikierska A., Grzybowska K., Ponikierski W., Outsourcing – oddać czy nie oddać – oto jest pytanie, [in:] Logistyka, no. 1, 2007, 8pp.

Ekobilanse procesów logistycznych

Stachowiak A., Grzybowska K., Ekobilanse procesów logistycznych, [in:] Logistyka, no. 1, 2007, 7pp.

Organizacja jako system otwarty i dynamiczny

Grzybowska K., Organizacja jako system otwarty i dynamiczny, [in:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006, no. 1141, pp. 90-96

Permanentna zmiana w przedsiębiorstwie. Jeden z elementów restrukturyzacji przedsiębiorstw

Grzybowska K., Permanentna zmiana w przedsiębiorstwie. Jeden z elementów restrukturyzacji przedsiębiorstw, [in:] Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem , Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, T. V, 2006, pp. 97-104

Metody interwencyjne dużych grup

Grzybowska K., Grzelczak A., Metody interwencyjne dużych grup, [in:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Zmiana warunkiem sukcesu - no. 1092, 2005, pp. 573-579

Negatywne zachowania członków organizacji w procesie planowania i wdrażania zmian

Grzybowska K., Negatywne zachowania członków organizacji w procesie planowania i wdrażania zmian, [in:] Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, T. IV, 2005, pp. 51-56

Zmiany organizacyjne i logistyczne podstawą nowych form organizacji i logistyki przedsiębiorstw oraz współpracy między nimi

Grzybowska K., Zmiany organizacyjne i logistyczne podstawą nowych form organizacji i logistyki przedsiębiorstw oraz współpracy między nimi, [in:] Journal of Transdisciplinary Systems Science, no. 1, 2005, pp. 60-66

Total Quality Management i Business Process Reengineering - podobieństwa i różnice

Palacz K., Total Quality Management i Business Process Reengineering - podobieństwa i różnice, [in:] Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, no. 30, 2001, pp.329-338

Narzędzia serii IDEF stosowane w reinżynierii procesów

Palacz K., Narzędzia serii IDEF stosowane w reinżynierii procesów, [in:] Logistyka, no. 6, 2000, pp. 6-11