Katarzyna Grzybowska

Journals

Spójny łańcuch dostaw – sposób na wzrost efektywności metastruktur i przetrwanie w okresie kryzysu

Grzybowska K., Spójny łańcuch dostaw – sposób na wzrost efektywności metastruktur i przetrwanie w okresie kryzysu, [in:] Prace naukowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2010, no. 128, pp. 319-326

An OWAS-based analysis of storekeeper workloads

Grzybowska K., An OWAS-based analysis of storekeeper workloads, [in:] Logistics and Transport, International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Vol. 10, no. 1, pp. 57-63

Kryzys w organizacji

Grzybowska K., Pawlak N., Kryzys w organizacji, [in:] Logistyka, no. 2, 2009

Inwestycje miejskie i inne problemy oraz ich wpływ na sytuację bieżącą przedsiębiorstwa – studium przypadku

Nowak A., Grzybowska K., Inwestycje miejskie i inne problemy oraz ich wpływ na sytuację bieżącą przedsiębiorstwa – studium przypadku, [in:] Logistyka, no. 2, 2009

Badania sondażowe przedsiębiorstw województwa Wielkopolskiego z zakresu wiedzy o koncepcji Lean

Pawlak N., Grzybowska K., Badania sondażowe przedsiębiorstw województwa Wielkopolskiego z zakresu wiedzy o koncepcji Lean, [in:] Logistyka, no. 2, 2009

Ocena postaw i zachowań menedżerów na podstawie badań społecznych

Grzybowska K., Kudelska I., Ocena postaw i zachowań menedżerów na podstawie badań społecznych, [in:] Zeszyt naukowy Politechniki Poznańskiej, 2008, pp. 69-78

Ocena dynamiki wprowadzania zmian organizacyjnych i analiza zdolności organizacji do zmian

Grzybowska K., Ocena dynamiki wprowadzania zmian organizacyjnych i analiza zdolności organizacji do zmian, [in:] Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, no. 1, T. 1, 2008, pp. 409-417

Analiza benchmarkingowa – jej istota i znaczenie dla usprawniania i optymalizacji łańcucha dostaw

Ponikierska A., Grzybowska K., Analiza benchmarkingowa – jej istota i znaczenie dla usprawniania i optymalizacji łańcucha dostaw, [in:] Logistyka, no. 2, 2008, 12pp.

Zdolność przedsiębiorstw do wprowadzania zmian – wyniki badań

Grzybowska K., Zdolność przedsiębiorstw do wprowadzania zmian – wyniki badań, [in:] Logistyka, no. 2, 2008, 15pp.

Style wprowadzania zmian

Grzybowska K., Style wprowadzania zmian, [in:] Prace naukowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

The social aspect of introducing changes to the organization

Grzybowska K., The social aspect of introducing changes to the organization, [in:] Int. J. Human Resources Development and Management, Vol. 7, no. 1, 2007, pp. 67-82