Katarzyna Grzybowska

Books and monographs

Logistyka i zarządzanie produkcją – narzędzia, techniki, metody, modele, systemy

Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Logistyka i zarządzanie produkcją – narzędzia, techniki, metody, modele, systemy, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska, Poznan, 2008, 316 pp.

Logistyka i zarządzanie produkcją – nowe wyzwania, odległe granice

Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Logistyka i zarządzanie produkcją – nowe wyzwania, odległe granice, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska, Poznan, 2007, 313 pp.

Zmiana, reengineering, elastyczność, jakość – wyznaczniki współczesnego zarządzania

Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Zmiana, reengineering, elastyczność, jakość – wyznaczniki współczesnego zarządzania,  Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska, Poznan, 2007, 168 pp.

Zarządzanie produkcją i logistyka: koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne

Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (eds.), Zarządzanie produkcją i logistyka: koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne,  Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska, Poznan, 2006, 485 pp.