Katarzyna Grzybowska

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Wykłady

 • Logistyka, Stopień I,sem. 1
 • Zarządzanie operacyjne w logistyce, Stopień I, sem. 3
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw, Stopień I, sem. 3
 • Gospodarka magazynowa, Stopień I, sem. 6
 • Logistyka 3, Stopień II, sem. 4

Ćwiczenia

 • Zarządzanie operacyjne w logistyce, Stopień I, sem. 3
 • Logistyka, Stopień I, sem. 4
 • Gospodarka magazynowa, Stopień I, sem. 6
 • Zarządzanie logistyczne, Stopień II, sem. 2
 • Logistyka 3, Stopień II, sem. 4

Projekty

 • Zarządzanie produkcją, Stopień I, sem. 4
 • Projektowanie łańcuchów dostaw, Stopień II, sem. 1
 • Zarządzanie logistyczne, Stopień II, sem. 2

Laboratoria

 • Technika, Technologia i infrastruktura logistyczna, Stopień I, sem. 3

Studium podyplomowe "Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką - ramowy program studiów"

 • Reinżyniering - Studium przypadku